Historia szkoły

1839 r. - Rząd Gubernialny Sandomierski wystąpił do wójta gminy Jedlnia z projektem założenia szkółki elementarnej dla Jastrzębi i Kozłowa.

1841 r. - Sporządzone zostały wykazy kosztów i rysunek architektoniczny. Z braku funduszy projekt złożono do akt.

1847 r. - Sprawę budowy szkoły podjął ksiądz Józef Gacki pleban Jedlni, do której należała Jastrzębia.

1863-1864 r. - Powstanie styczniowe -sprawa budowy szkoły została oddalona (nie było budynku szkolnego, ale nauczano, na zimę przyjmowano nauczyciela, któremu dawano "za kolejką" jeść).

Kazimierz Mróz (18.01.1891-16.01.1987)

Ze wsią rodzinną żyj i daj jej co najlepsze z duszy swojej.
Wróć braciom, coś wiedzę zdobył.
Nie przecinaj korzeni łączących Cię z rodzinną ziemią
choćbyś na krańcach świata się znalazł.
To tak jakbyś przeciął żyły żywota.
Wiedz, że wydźwigniesz piersią ziemię swoją.
Swój kąt ojczysty albo go hańbisz, poniżasz
Pierś twoja niech będzie przeto napięta na najwyższy ton.

 

1.Wielka szkolna dziś rodzina
do apelu staje już
i patrona przypomina,
którym jest Kazimierz Mróz

Ref. Niech Twe życie będzie wzorem
wszystkich dzieci naszej wsi
jak wciąż naprzód iść z uporem
i zwyciężać tak jak Ty.

2.Twoja Postać wzorem będzie
dla nas co żyjemy tu
gdzie wokoło widać wszędzie
żywe ślady Twoich stóp

Ref. Niech Twe życie będzie wzorem
wszystkich dzieci naszej wsi
jak wciąż naprzód iść z uporem
i zwyciężać tak jak Ty.

3.Ucz jak kochać, jak się bawić
dbać o własny kraj i świat
byśmy mogli pozostawić
na tej ziemi dobry ślad.

Ref. Niech Twe życie będzie wzorem
wszystkich dzieci naszej wsi
jak wciąż naprzód iść z uporem
i zwyciężać tak jak Ty.

 sł., muz. Marian Korniluk