DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W JASTRZĘBI ogłasza nabór dzieci do Projektu pn. "Zwiększenie edukacji przedszkolnej w Gminie Jastrzębia - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych" na podstawie ZARZĄDZENIA nr 28/2019/2020 oraz ZARZĄDZENIA nr 23/2020 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji dzieci.

  • Wniosek rekrutacyjny z załącznikami dla 3 i 4 latka do pobrania.

Dla dzieci w wieku 5 i 6 lat potrzebne dokumenty: