Dorota Żurek –dyrektor
Joanna Korcz – wicedyrektor
Kłosowska Elżbieta - wicedyrektor do spraw przedszkola

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Lp. Przedmiot Nauczyciel:
1. Wychowanie przedszkolne

Kaczmarczyk Janina
Jaworska - Baran Paulina
Leputa Marta
Michalska Anna                           

Nosal Magdalena
Smyrda Małgorzata
Tarczyńska Patrycja
Wojdat Aleksandra

2. Wychowanie przedszkolne (kl. „0”)

Warzyńska Bożena
Kłosowska Elżbieta
Kłosowska Magdalena               

Woźniak Urszula                   

3. Edukacja wczesnoszkolna 

Żabicka Marlena wych. kl.1a 

Maksimowicz Małgorzata wych. kl. 1b  Widulińska Ewelina wych. kl. 2a

Sławińska Małgorzata wych. kl. 2b
Głuchowska Sylwia wych. kl. 3a

Siczek Anna wych. kl 3b

4. Język polski

Drabik Małgorzata wych. kl. 5b
Olbromska Agnieszka wych. kl. 5a
Żurek Dorota                             

Edyta Bednarek

5. Język angielski Wabik Karolina wych. kl. 4a
Dabińska-Kęsik Olga wych. kl. 6
Dróżdż Aneta
6. Język niemiecki Machnio Milena
7. Matematyka Adamczyk Joanna wych. kl. 7b
Korcz Joanna
Mróz Izabela
8. Fizyka Adamczyk Joanna
9. Chemia Wiatr Dorota
10. Historia Pajkert Dariusz wych. kl. 8b
11. Biologia Szczerbiński Jacek 
12. Przyroda Szczerbiński Jacek
13. Geografia Kliszewski Marek wych. kl. 8a
14. Religia Krąpiec Małgorzata
Wiśniewska Małgorzata
15. Plastyka Siczek Anna
16. Muzyka Woźniak Urszula
17. Technika

Szeliga Agnieszka

Szczerbiński Jacek

18. Wychowanie fizyczne Kapusta Marta wych. kl. 7a
Kliszewski Marek
Żabicki Mariusz
19. Informatyka Kapusta Marta
Szeliga Agnieszka wych. kl. 4b
20. Wiedza o społeczeństwie Kupis Krystyna
21. Wychowanie do życia w rodzinie Dziąbowska Bogusława
22. Świetlica Klocek Beata
Sławińska Małgorzata
Szeliga Agnieszka
23. Zajęcia logopedyczne
Głuchowska Agnieszka
Gołębiewska Anna
24. Zajęcia rewalidacyjne

Dziąbowska Bogusława
Sławińska Małgorzata

Smolaga Dorota

25. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Dziąbowska Bogusława
Szczerbiński Jacek
26. Pedagog
Klocek Beata
27. Bibliotekarz Drabik Małgorzata
Olbromska Agnieszka
28. Edukacja dla bezpieczeństwa Cholewa Adam
29. Doradztwo zawodowe Dziąbowska Bogusława

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

L.p. Imię i nazwisko: Stanowisko służbowe:
1. Kaczmarczyk Małgorzata Kucharz
2. Luty Robert Kucharz
3. Szerszeń Bożena Pomoc kuchenna
4. Lewandowska Barbara Pomoc kuchenna
5. Siczek Michał Pomoc kuchenna
6. Mąkosa Beata Sprzątaczka
7. Motyl Anna Sprzątaczka
8. Wężyk Joanna Sprzątaczka
9. Woźniak Renata Sprzątaczka
10. Wijata Jolanta Sprzątaczka
11. Wójtowicz Renata Sprzątaczka
12. Szmyd Joanna Kierownik gospodarczy
13. Zakrzewska Anna Sekretarz szkoły
14. Machnio Iwona Intendent