Procedury bezpieczeństwa w stanie epidemii COVID - 19

 

        

    

 

Praca dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńcza w naszym przedszkolu prowadzona jest w oparciu o dopuszczone do realizacji programy. Podejmujemy także szereg inicjatyw, które mają sprzyjać rozwojowi zainteresowań dzieci oraz zaspokajaniu ich zindywidualizowanych potrzeb. Dlatego rozszerzamy treści programu wychowania przedszkolnego o dodatkowe programy własne i innowacje pedagogiczne nauczycieli.

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

*Program wychowania przedszkolnego ,,Trampolina” wydawnictwa PWN, Autorzy: Małgorzata Janiak, Kamila Witerska;

*Innowacja pedagogiczna ,,Zmysłami poznajemy świat, choć tak niewiele mamy lat”, A. Michalska,  Grupa  ,,B”

* Program własny ,,Z emocjami za pan brat”, M.Nosal, Grupa ,,C”

*Program wspomagający rozwój umiejętności społecznych dla dzieci 4 letnich, M.Leputa, Grupa ,,D” i ,,F”

*Innowacja pedagogiczna ,,Dzień kreatywności”, J. Kaczmarczyk, Grupa ,,E”

* Program własny ,,Od machania do pisania”, J. Kaczmarczyk, Grupa ,,E”

* Innowacja pedagogiczna ,,Przedszkolne studio tańca”, A.Kierasińska,
Grupa ,,F”

*Program własny ,,Układam, liczę, zapamiętuję i tak się do 1 klasy przygotowuję”, B.Warzyńska, Grupa ,,0a”

* Program zajęć wspomagających rozwój umysłowy i kształtowanie ważnych umiejętności dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole”, E.Widulińska, U.Woźniak, Grupa ,,0b”

*Innowacja pedagogiczna ,,MORSKA PRZYGODA - poznajemy i chronimy Bałtyk”, M.Kłosowska, Grupa ,,Oc”

* Program własny ,,Z angielskim za pan brat”, A.Dróżdż

*Program własny ,,Roztańczone przedszkolaki - zajęcia ruchowo – taneczne”, P.Jaworska – Baran, Grupa ,,A”

* Program własny ,,Mały artysta”, P.Tarczyńska, Grupa ,,A”