KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Miesiąc

Data/Wydarzenie

Organizator

WRZESIEŃ

 Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor Szkoły

17.09.2021 r.(piątek)

Akcje Sprzątanie Świata

p. Szczerbiński J.

wrzesień- październik 2021 r.

Próbna ewakuacja

Koordynator do spraw bezpieczeństwa

p. Kapusta M.

6 września 2021 r.(poniedziałek)

Zebranie z Rodzicami

 

Wychowawcy

Wrzesień 2021 r.

Zebranie Rady Rodziców i wybór Prezydium Rady Rodziców

 

Dyrektor Szkoły

30.09.2021 r.(czwartek)

Dzień Chłopaka

 

Wychowawcy

3 września 2021 r.

Wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego (przedstawiciele trójek klasowych)

 

przygotowuje p. Drabik M.

PAŹDZIERNIK

13.10.2021 r.(środa)

Dzień Edukacji Narodowej

Na zajęciach z wychowawcą

p. Machnio M.

p. Głuchowska A.

8.10.2021 r. (piątek)

Ślubowanie Klas Pierwszych

Pasowanie na czytelnika

Wychowawcy klas I

p. Żabicka M., Sławińska M.

p. Drabik M.

LISTOPAD

10.11.2021 r.(środa)

Narodowe Święto Niepodległości

p. Głuchowska S.

p. Siczek A.

3,4 listopada 2021 r.(środa, czwartek)

Zebranie z Rodzicami

 

Wychowawcy

30.11.2021 r.(piątek)

Andrzejki

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Wychowawcy klasy I, II, III

GRUDZIEŃ

06.12.2021 r.(poniedziałek)

Mikołajki

Wychowawcy

17.12. 2021 r.(piątek)

Konkurs kolędowania

p. Woźniak U.

Wychowawcy

22.12. 2021 r.(środa)

Jasełka

p. Kąpiec M.

STYCZEŃ

 

21.01.2022 r.(piątek)

Dzień Babci i Dziadka

 

Wychowawcy klas młodszych

 

26, 27 stycznia 2022 r.(środa, czwartek)

Zebranie z Rodzicami

Wychowawcy

LUTY

14.02.2022 r. (poniedziałek)

Poczta Walentynowa

Samorząd Uczniowski

MARZEC

03 marzec 2022 r.( czwartek)

Dzień Patrona

p. Olbromska A.

p. Drabik M.

08.03.2022 r.(wtorek)

Dzień Kobiet

 

Samorząd Uczniowski

21 marzec 2022 r. (poniedziałek)

I Dzień Wiosny

p. Żabicki M. kl. IV - VIII

p. Kliszewski M. kl. I-III

Kwiecień

13 kwietnia 2022 r.(środa)

Przedstawienie Wielkanocne

p. Wiśniewska M.

MAJ

04.05.2022 r.(środa)

Święto Konstytucji 3-go Maja

p. Pajkert D.

p. Szczerbiński J.

17, 18 maja 2022 r.(wtorek, środa)

Zebranie z Rodzicami

 

Wychowawcy

24,25,26.05.2022 r.(wtorek, środa, czwartek)

Egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Komisja

CZERWIEC

1 czerwiec 2022 r. (środa)

Rajd profilaktyczny w ramach Dnia Dziecka

p. Żabicki M

p. Kliszewski M.

p. Kapusta M.

3 czerwiec 2022 r. (piątek)

Nocowanie

Klasy I - III

24.06.2022 r.(piątek)

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

p. Kliszewski M.

p. Pajkert D.

WRZESIEŃ

01.09.2022 r.(czwartek)

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

p.  Głuchowska A.

p. Sławińska M.