SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 
W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Mroza przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi swoją działalność pod kierunkiem p. Beaty Klocek oraz p. Agnieszki Szeligi rozpoczęło SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU. Członkami koła są uczniowie klas IV - VIII którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych. Nasze aktualne wyzwania i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy to: „Zbiórka nakrętek” oraz „Zbiórka karmy w klasach IV-VIII”.
 
Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.
Chyba trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że bez zwierząt nasz świat byłby o wiele mniej ciekawy. Wielu z nas je uwielbia i podziwia za ich niezwykłe cechy i umiejętności, w których niejednokrotnie nas prześcigają. Każdy, kto doświadczył szczęścia mieszkania pod jednym dachem ze zwierzęciem, nie ma również wątpliwości, że są to istoty rozumne, zdolne do odczuwania i okazywania uczuć. Nie możemy jednak zapominać o tym, że nasi bracia mniejsi potrzebują naszej pomocy i ochrony. Nieocenioną pomoc niosą schroniska dla zwierząt. To tam porzucone, zagubione i bezpańskie psy i koty mogą liczyć na pożywienie i bezpieczny kąt. Dlatego też Szkolne Koło Wolontariatu we współpracy z Małym Samorządem Uczniowskim rozpoczęło akcję zbiórki karmy dla psów ze schroniska Kocham Psisko w Mąkosach Starych. Akcja trwa do końca listopada. Każdy kto chce pomóc bezdomnym pieskom i wziąć udział w naszej akcji może ofiarować: karmę suchą i mokrą, ryż, kaszę, makarony, smycze, obroże lub zabawki.
Pomóżmy kolejny raz tym biednym zwierzakom.
• Uczniowie klas I-III przynoszą produkty do swoich sal
• Uczniowie klas IV-VIII do świetlicy szkolnej.
Uwaga konkurs dla klas I-III
Klasa, która zbierze największą ilość karmy pojedzie do schroniska!
Dziękujemy Wszystkim za wzięcie udziału w akcji!
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi prowadzi nabór na 3 wolne miejsca dla dzieci w wieku 3-4 lat do oddziałów przedszkolnych, współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Osi priorytetowej X  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”.

W ramach projektu realizowana jest podstawa programowa dla przedszkoli MEN oraz n/w zajęcia dodatkowe:

  • 2 razy w tygodniu po 30 min. - zajęcia z języka angielskiego,
  • 2 razy w tygodniu po 30 min. - zajęcia logopedyczne,
  • 2 razy w tygodniu po 30 min. - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
  • 2 razy w tygodniu po 30 min. - zajęcia taneczno - rytmiczne,
  • raz w tygodniu 1h - zajęcia z pedagogiem.

Oferujemy opiekę i wychowanie przez kadrę pedagogiczną oraz personel pomocniczy codziennie        w godzinach 7.00-16.00. Ponadto każde dziecko otrzymuje wyprawkę na kwotę 100 zł, na którą składają się kredki, bloki białe i kolorowe, plastelina, nożyczki, itp.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat ZS-P w Jastrzębi pod nr telefonu 48 610 68 27