Projekt edukacyjny w ramach Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2021/2022

W bieżącym roku szkolnym uczennica z klasy 8a Julia Borowska realizowała projekt edukacyjny w ramach Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2021/2022 pn. „Stan emocjonalny młodzieży po okresie nauczania zdalnego oraz powrotu do "normalności" sprzed pandemii”. W Indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia podjęła się trudnego zadania stworzenia i przeprowadzenia badania wśród uczniów i rodziców, które stanowić będzie podstawę podjęcia rozstrzygnięć związanych z modyfikacją programu wychowawczo-profilaktycznego, w celu poprawy jakości pracy szkoły.

Prezentacja wykonana przez Julię Borowską realizującą projekt edukacyjny w ramach Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Kolaż zdjęć z prezentacji projektu edukacyjnego wykonanego przez Julię.

Gminny konkurs wokalno-językowy "The voice of Jastrzębia"
19 maja p. Urszula Woźniak oraz p. Aneta Dróżdż zorganizowały w naszej szkole gminny konkurs wokalno-językowy "The voice of Jastrzębia". Uczestnicy oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. Występujący mogli zaśpiewać dowolną piosenkę w języku polskim, angielskim, niemieckim lub ukraińskim. Jury w składzie: Pani Dyrektor ZSP w Jastrzębi Dorota Żurek, Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi Małgorzata Skwarek oraz przedstawiciel Gminy Pani Małgorzata Kamińska wybrały spośród 11 uczestników następujących laureatów: w młodszej kategorii wiekowej:
I miejsce Julia Korupczyńska - ZSP w Jastrzębi,
II miejsce Hanna Kucharska - SP w Lesiowie,
III miejsce Lena Staniszewska - SP w Kozłowie,
w starszej kategorii wiekowej:
I miejsce Maria Korupczyńska - ZSP w Jastrzębi,
II miejsce Maria Machnio - SP w Kozłowie,
III miejsce Nikodem Jabłoński - SP w Mąkosach Starych.
Dodatkowo przyznane zostało jedno wyróżnienie dla Zlaty Dmytruk, uczennicy SP w Woli Goryńskiej.
Laureatka z największą ilością głosów, czyli Marysia Korupczyńska, weźmie udział w konkursie wokalnym "Wygraj szansę" w Radomiu.
Trzymamy mocno kciuki za Marysię!
Wszystkim uczestnikom bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
X Rajd Edukacyjno- Profilaktyczny
18.05.2022. odbył się w Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi X Rajd Edukacyjno- Profilaktyczny, zorganizowany przy współpracy z Urzędem Gminy w Jastrzębi w ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa. Wzięli w nim udział nauczyciele i uczniowie naszej szkoły z klas IV – VIII.
Główne cele tego przedsięwzięcia:
- upowszechnienie przepisów ruchu drogowego, profilaktyka poprzez działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- nabycie przez uczniów umiejętności odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach, których może doświadczyć w szkole, w środowisku oraz na drodze,
- przeciwdziałanie spożywania alkoholu przez młodzież,
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
Rajd odbył się na terenie Puszczy Kozienickiej w okolicach Jastrzębi, Wólki Lesiowskiej, Lesiowa, Kozłowa. Rozpoczął się spotkaniem, na którym kierownik rajdu – mgr Mariusz Żabicki - zapoznał uczestników z regulaminem oraz obowiązkami pieszej wyprawy. Następnie odbyły się zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy oraz pogadanka na temat szkodliwego wpływu alkoholu na organizm, poprowadzone przez mgr Agnieszkę Szeligę oraz Szkolny Wolontariat. W trakcie rajdu na poszczególnych postojach odbyły się zajęcia dydaktyczne w naturalnych warunkach:
- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – mgr Jacek Szczerbiński
- Bezpieczna droga do i ze szkoły – mgr Beata Klocek
- Geografia – mgr Marek Kliszewski
Rajd zakończył się ogniskiem integracyjnym połączonym z pieczeniem kiełbasek.
Gminny Konkurs Recytatorski "Wiersze o Wielkich Polakach"
16 maja odbył się w SP w Kozłowie XI Gminny Konkurs Recytatorski. W tym roku tematem przewodnim utworów byli wielcy Polacy. Do konkursu przystąpiło 16 uczniów ze szkół z terenu gminny Jastrzębia. Konkurencja była bardzo duża. Spotkanie rozświetlili swoją obecnością wybitni poeci. Z naszej szkoły brało udział 4 uczniów klas 7 i 8. Do konkursu przygotowywały ich p. Agnieszka Olbromska i p. Małgorzata Drabik. Wśród nagrodzonych byli również nasi uczniowie.
I miejsce Zofia Kapusta z klasy 8a
I miejsce Julia Woźniak z klasy 7b
III miejsce Miłosz Gutkiewicz z klasy 7b
Zuzanna Hernik z klasy 7b otrzymała nagrodę za udział.
Wszystkim bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
,,Piękna nasza Polska cała”
4 maja odbył się w naszej szkole Dzień Regionalny. Była to wielka uroczystość dla naszej społeczności szkolnej, poświęcona rodzimej kulturze ludowej. Dla klas 1-3 była to okazja do zaprezentowania bogatego dorobku kulturowego najpiękniejszych zakątków Polski m.in. zwyczajów, obyczajów, muzyki, śpiewu, tańca, gwary, stroju i potraw.
Wszyscy uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej w ramach innowacji pedagogicznej Piękna nasza Polska cała przygotowały sale pokazowe takich regionów jak: Krakowski, Kujawski, Kaszubski, Podhalański, Śląski oraz Świętokrzyski.
Ponadto uczniowie wzięli udział w konkursie plastyczno-technicznym ,, Strój ludowy naszego regionu”. Po odwiedzeniu naszych klas Pani Dyrektor nagrodziła zwycięskie klasy drobnym upominkiem.
Wszystkim uczniom oraz ich wychowawcom serdecznie dziękujemy i gratulujemy kreatywności oraz zaangażowania.
„Tradycja jest rozumem całego narodu, przesianym z jednego wieku w drugi”
Ricarda Huch
CHWALIMY SIĘ😊
Uczennice naszej szkoły wzięły udział w XXVII Konkursie Muzyczno – Tanecznym ,,Music – Dance” w KOZIENICKIM DOMU KULTURY im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach. Konkurencja była duża. Wszyscy nasi reprezentanci przepięknie zaśpiewali ale uwagę jury najbardziej przykuł występ Marii Korupczyńskiej – pod opieką p. U. Woźniak, która zajęła II miejsce wykonując utwór Sanah ,,Cząstka” Pozostali nasi wykonawcy:
Julia Korupczyńska ucz. klasy IIb pod opieką p. U. Woźniak
Aleksandra Czerwonka ucz. klasy IIIa pod opieką p. S. Głuchowskiej
Nadia Maniak ucz. klasy IIIa pod opieką p. S. Głuchowskiej
Anna Urbaniak ucz. klasy IIIa pod opieką p. S. Głuchowskiej
Patrycja Bednarek ucz. klasy IIIb pod opieką p. A. Siczek
Zofia Woźniak ucz. klasy IIIb pod opieką p. A. Siczek
Małgorzata Kaczorek ucz. klasy VIIb pod opieką p. U. Woźniak
Julia Woźniak ucz. klasy VIIb pod opieką p. U. Woźniak
Wszystkim naszym młodym, zdolnym wykonawcom dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowanie do konkursu i zachęcamy do kolejnych prób realizacji swoich marzeń na scenie.
A MARYSI GRATULUJEMY SUKCESU I ŻYCZYMY KOLEJNYCH!