Tytan Koszyk Do Wc 40 G Cytrynowy

4,80 

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu : Tytan Dwufazowa kostka WC cytryna 40 gDwufazowa kostka WC Tytan o potrójnym działaniu – czyści, odświeża, pozostawia obfitą pianę.czyściodświeżapozostawia obfitą pianęSposób użycia: otworzyć opakowanie, rozgiąć zawieszkę i zawiesić na obrzeżu muszli ustępowej tak, aby woda opłukiwała kostkę. Po zawieszeniu umyć ręce.Zawiera: 30% i więcej anionowe środki powierzchniowo czynne, mniej niż 5% związki wybielające na bazie chloru, kompozycje zapachowe (Limonene, Citral),Zawiera: Alkilobenzenosulfonian sodu, dwuchloroizocyjanuran sodu dwuwodny, 1-metylo-4-(1-metyloeten)-cykloheksen, 3,7-dimetylo-2,6-oktadienalPrzechowywać w temperaturze otoczeniaPowoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.Opakowanie – Nadające się do recyklingu40 gZawieszkaZakłady Chemiczne „UNIA” Spółdzielnia Pracyul. Główna 1461-005 PoznańPolskatel. +48 61 877 03 31www.unia.ple-mail: marketing@unia.pl

swieczniki dekoracyjne, gąbka samochodowa, karp na swieta, krajalnica ręczna do warzyw, komoda z półkami na książki, olej przekładniowy motul, rozgaleznik do zapalniczki, bohemia szklanki do whisky, energizer cr2032, herbata z rzodkiewką co to znaczy, długo pachnący płyn do płukania, do mycia podłóg, tarka do jablek, orlen olej, zarowka h 11

yyyyy